رابطه فلسفه و حقوق: نگاهی به تأثیرات فلسفه در تشکیل و تفسیر حقوق

به قلم دکتر کافی موسویان وکیل پایه یک در نجف آباد رابطه بین فلسفه و حقوق یک موضوع مهم در زمینه علوم انسانی است. فلسفه به عنوان یک رشته علمی، به مطالعه مسائل بنیادین و اصولی از قبیل وجود، ارزش‌ها، حقیقت، عدالت و اخلاق می‌پردازد. به عبارت دیگر، فلسفه به دنبال درک عمیق‌تر زندگی و …

رابطه فلسفه و حقوق: نگاهی به تأثیرات فلسفه در تشکیل و تفسیر حقوق ادامه »